Om Lektiepiloter

Lektiepiloter tror på, at en god dialog, fyldt med nysgerrighed, kan bidrage med meget for børns faglige udvikling – særligt i matematik. Lektiepiloter er et initiativ, der gennem en række særligt tilrettelagte oplæg giver forældre viden, selvtillid og konkrete værktøjer til bedre at kunne hjælpe deres børn med matematik.

Hvad er Lektiepiloter?

Lektiepiloter er et initiativ målrettet skoler og forældre. Formålet med initiativet er at styrke familiers egen evne til at understøtte deres børns faglige udvikling. I samarbejde med skolerne leverer Lektiepiloter en uformel undervisning, hvor forældrene får en række redskaber til at indgå i en udviklende og naturlig dialog med deres børn – særligt med fokus på matematik. På den måde gøres hjemmearbejde til en tryg oplevelse, hvor både børn og voksne udvikler sig.

Hvorfor Lektiepiloter?

Mange forældre gør alt hvad de kan, og vil gerne hjælpe deres børn med matematik, men er usikre på, hvordan man gør. Matematik er et fag, der lider meget under, at både børn og voksne er usikre i faget. Det vil vi gerne ændre. Man kan som forælder bidrage med rigtig meget for at hjælpe sit barn – også uden at det kræver en masse tid. At hjælpe sit barn behøver ikke at være spor kompliceret, og det kræver hverken en ph.d. i matematik eller at man selv kan løse det hele.

Lektiepiloter og skolen

Et godt skole/hjem-samarbejde er vigtigt for børns udvikling, og derfor er det også vigtigt, at skolen er med til at hjælpe forældrene på den måde, der giver mest mening lokalt. Lektiepiloter arbejder sammen med skolen om at lave oplæg, der passer til den enkelte klasse eller årgangs problemstillinger.